GDPR és adatvédelem

TÁRSASÁGUNK MEGFELEL A 2018.MÁJUS 25-TŐL HATÁLYBA LÉPŐ EURÓPAI UNIÓS
RENDELETNEK (GDPR MEGFELELŐSÉG)

EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016/679 RENDELETE

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:
Dr.Németh Csilla
dpo@salary.hu