Sólyom Fekete Eszter

Találkoztam az életemben olyan halállal, amire számítani lehetett, és olyannal, ami váratlan tragédia volt, sőt közvetetten olyan esettel is, mikor valaki önmaga vetett véget az életének. Láttam és tapasztaltam, hogy milyen sokféleképpen állnak családtagok, barátok, kollégák a betegségekhez, a haldokláshoz, az elmúláshoz, a veszteséghez. Volt, aki nem vett róla tudomást – hiszen, ha úgy csinálunk, mintha minden rendben volna, akkor hátha úgy is lesz. Volt, aki próbált humorral, viccel állni a helyzethez – hogy leplezze a zavarát, tehetetlenségét. Volt, aki teljesen lefagyott – hiszen honnan is tudnánk, hogy ilyen helyzetben mit szabad, kell, illik mondani, tenni.

Azt vettem észre, hogy én ösztönösen figyeltem és éreztem, hogy mire van szüksége a betegnek, és őt tudtam a középpontba helyezni. Ilyenkor természetes módon háttérbe szorultam – és ilyenkor tudtam igazán önmagam lenni. Értő, figyelő jelenlétemmel a hozzátartozók is támaszra találtak bennem.

2012-ben elvégeztem Singer Magdolnánál a gyászcsoport-vezetői képzést, hogy tudjam támogatni azokat, akik elvesztették szerettüket. 2013-tól a Magyar Hospice Alapítványánál vagyok önkéntes – ahol nem csak az ápolókat, hanem a betegeket és a hozzátartozókat is támogatom. 2018 óta az Alapítvány elismerése jeléül felkért, hogy vegyek részt az önkéntesek képzésében, és részt veszek a betanításukban is.

Ahogy igyekeztem magam folyamatosan továbbképezni a betegségek, a halál, a haldoklás és a gyász témájában, egyre többször jött velem szembe az életvégi dúla (end-of-life doula) kifejezés, és úgy döntöttem, hogy szeretném egy hiteles, szakmai képzéssel megerősíteni azt, amit eddig ösztönösen csináltam, és hivatásszerűen támogatni a betegeket és szeretteiket az élet végéhez vezető úton. Az életvégi dúla, majd a kisállat-életvégi dúla képesítést a University of Vermont (Larner College of Medicine) képzésén szereztem meg.

A betegségekkel, halállal és haldoklással már gyermekkoromban is találkoztam, mivel olyan szerencsés voltam, hogy dédszüleimet is ismerhettem. Így nem csak a szeretetüket élhettem át, hanem a betegségüket is láttam, megtapasztaltam, hogy a család hogyan támogatja őket. Gyermekként hallottam a beszélgetéseket, a dilemmákat, hogy mi lenne a legjobb a szeretett családtagunknak (kórház vagy otthon), láttam, ahogy gondoskodnak róluk. Volt, akitől el tudtam búcsúzni még életében, volt, akitől csak a temetésen. Ahogy nőttem, volt aki a karjaimban lelt megnyugvásra, és volt, akinek a fülébe súgtam, mikor öntudatlanul feküdt, hogyha úgy érzi, elmehet, mi rendben leszünk.

UVM end-of-life doula certificate Sólyom Fekete EszterUVM end-of-life doula certificate Sólyom Fekete Eszter

A továbbképzésem fontos része volt az is, hogy jobban megismerjem a demencia és az Alzheimer sajátosságait, és hogy hogyan tudom az ebben érintett betegeknek és hozzátartozóiknak a legjobb támogatást nyújtani. Így 2022-ben a University of Tasmania (Wicking Dementia Research & Education Centre) „A demencia megértése” képzésén szereztem oklevelet.

UVM companion animal end-of-life doula certificate Sólyom Fekete EszterUVM companion animal end-of-life doula certificate Sólyom Fekete Eszter
a small butterfly sitting on top of a person's hand
a small butterfly sitting on top of a person's hand

Misszióm

  1. Empátia és támogatás: Minden élet végső szakaszában lévő ember számára biztosítani empatikus és személyre szabott támogatást. Célom, hogy minden egyes beteg és családja érezze, hogy nincsenek egyedül, és segítséget kapnak a méltóságteljes búcsúhoz.

  2. Tudatosság és képzés: Fontosnak tartom, hogy felhívjam a figyelmet az életvégi szolgáltatások fontosságára és előnyeire. Küldetésem, hogy elősegítsem a nyílt párbeszédet és a megértést a halál és a haldoklás témájában, és hozzájáruljak egy elfogadóbb és empátiát sugárzó társadalom létrehozásához.

  3. Méltóság és szeretet: Hiszek abban, hogy minden embernek szüksége van arra, hogy életük utolsó percéig szeretet vegye körül őket, emberségesen bánjanak velük. Törekvésem, hogy teret teremtsek a szeretet és a méltóság kifejezésének az élet minden egyes pillanatában, beleértve az életvégi időszakot is.

Célom,

hogy elmozdítsam a társadalmi tabut a halál és a haldoklás körül, és segítsek létrehozni egy nyílt és empatikus környezetet az élet végső szakaszában lévő emberek és szeretteik számára.

Erősségeim

Bizalom és
biztonság

Ügyfeleim részére biztonságos és megtartó teret nyújtok. A teljes elfogadás, ítéletmentes kommunikáció jellemez, amelyek segítenek abban, hogy elnyerjem ügyfeleim bizalmát, ezáltal kifejezzék érzéseiket, félelmeiket, vágyaikat - melyeket sokszor meg is valósítunk.

Személyre szabott támogatás

Minden eset egyedi, így nem sablonokkal dolgozom. Közösen alakítjuk ki az együttműködésünk az alapján, hogy adott pillanatban vagy napon mire van a legnagyobb szükség és igény.

Tapasztalat és
alázat

A több mint egy évtizedes tapasztalat mellett is az alázat jellemez, hiszen ez biztosítja, hogy ügyfeleim valóban azt a támogatást kapják, amire éppen a legnagyobb szükségük van. Nem irányítok, hanem kísérek, meghagyva ezzel az ügyfeleim autonómiáját az utolsó percekig.